top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΣΕΑΜΕ

Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων 2023

Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουνίου, έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σε θέματα ασφάλειας τροφίμων αλλά και να αναδείξει τη σημασία της για την υγεία ως τρόπο πρόληψης ασθενειών.


Η φετινή εκστρατεία με κεντρικό θέμα «Τα πρότυπα τροφίμων σώζουν ζωές» έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και διττή σημασία καθώς συμπίπτει με τον εορτασμό για τα 60 χρόνια από τη σύσταση της Επιτροπής του Codex Alimentarius, του διεθνούς σώματος που έχει ως κύριο στόχο την προετοιμασία και τη δημοσίευση των προτύπων στα τρόφιμα.


Τα πρότυπα των τροφίμων προστατεύουν τις ζωές όλων και αποτελούν έναν τρόπο για τη διασφάλιση τόσο της ασφάλειας όσο και της ποιότητας. Καθοδηγούν τους γεωργούς, παραγωγούς και μεταποιητές, καθορίζουν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα προσθέτων και τα ανώτατα όρια διαφόρων χημικών κινδύνων και υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι απαραίτητες μετρήσεις, η συσκευασία και η διακίνηση των τροφίμων, προκειμένου να είναι ασφαλή.


Η αναγνώριση της σημασίας των προτύπων στα τρόφιμα, οι καλές πρακτικές ασφάλειας και η εφαρμογή τους σε παγκόσμιο επίπεδο καλύπτοντας κάθε στάδιο της παραγωγής τροφίμων, έχει ως στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας των τροφίμων, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, τη βελτίωση της υγείας και τη στήριξη ενός δίκαιου εμπορίου τροφίμων με ταυτόχρονη ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου.


Οδηγός Ορθής Πρακτικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση προστασίας από ζωικούς εχθρούς και έντομα στις επιχειρήσεις Τροφίμων


Ο ΣΕΑΜΕ στηρίζει κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση της ασφάλειας Τροφίμων, στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε το 2015 και ο "ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ & ΕΝΤΟΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"


Η σύνταξη του Οδηγού έγινε με μέριμνα του Συνδέσμου Εταιρειών Απεντόμωσης και Μυοκτονίας Ελλάδας (ΣΕΑΜΕ) και την υποστήριξη του ΕΦΕΤ καθώς και διάφορων συνδέσμων/κλάδων που σχετίζονται με τα τρόφιμα.


Ο Οδηγός Ορθής Πρακτικής συντάχθηκε από μια επιτροπή ειδικών για να αποτελέσει σημείο αναφοράς στις εν λόγω εφαρμογές στην βιομηχανία αλλά και σε μικρότερης εμβέλειας ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για τη σύνταξή του ελήφθησαν υπόψη οι νομοθετικές απαιτήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, καθώς και οι όποιες «καλές πρακτικές εφαρμογής», υπό την ευρύτερη έννοια του όρου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η σύνταξη του οδηγού αποσκοπεί σε αποτελεσματικές εφαρμογές Μυοκτονίας και Απεντόμωσης που όμως σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.


Η παρουσία εντόμων, τρωκτικών ή άλλων ανεπιθύμητων ζώων (τρωκτικά, πτηνά, γάτες κτλ) σε χώρους παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης και διανομής τροφίμων θέτει σε σοβαρούς κινδύνους το τελικό προϊόν, κατά συνέπεια είναι επιζήμια για την υγεία του καταναλωτή και τη δημόσια υγεία.


Η μη τήρηση Ορθών Πρακτικών και η αλόγιστη χρήση βιοκτόνων είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν χημική επιμόλυνση στο τελικό προϊόν, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του τροφίμου. Ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, όπως εγκυμονούσες, ανήλικα, ηλικιωμένοι και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό θα θέσουν εν αγνοία τους σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους, εφόσον καταναλώσουν ακατάλληλο τρόφιμο.

Την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων και Μυοκτονιών Ελλάδας (Σ.Ε.Α.Μ.Ε.), τηρεί υπεύθυνη στάση και αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο του κλάδου μας, από την παραγωγή έως και την διάθεση τροφίμων. Συνεργαζόμαστε στενά με φορείς, στελέχη και εργαζόμενους σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, προωθούμε τη γνώση με κάθε ευκαιρία και συμβάλλουμε στη δημιουργία κουλτούρας για την ασφάλεια τροφίμων σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι η επιστήμη δίνει απαντήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας και υποστηρίζουμε ότι η διεπιστημονική προσέγγιση είναι προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης των παραγωγικών κλάδων. Επενδύουμε συστηματικά στην προώθηση των μέτρων πρόληψης σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Κάθε τρόφιμο που φτάνει φθάνει στο πιάτο, πρέπει να είναι ασφαλές. Τηρώντας υπεύθυνη στάση τόσο ως επαγγελματίες όσο και ως καταναλωτές, συμβάλλουμε στην προστασία της δημόσιας υγείας και την μείωση κινδύνου πρόκλησης τροφιμογενών ασθενειών.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page