top of page

Διαδικτυακό Σεμινάριο

ΚΕΚ ΓΣΒΕΕ

"Διαδικασίες και εφαρμογές απολύμανσης σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους"

  • Facebook - White Circle

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με το ΣΕΑΜΕ, διοργανώνουν το σεμινάριο με θέμα: «Διαδικασίες και εφαρμογές απολύμανσης σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους», σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω. Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν με την μορφή σύγχρονης τηλεκατάρτισης,  δηλαδή χωρίς τη φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών, αλλά με την συμμετοχή τους μέσω των δυνατοτήτων που δίνονται από τις πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης.

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ έχει δημιουργήσει το δικό της πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, αξιολογούμενο σαν ένα από τα καλύτερα της χώρας, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ καθώς και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με σκοπό τη διαχείριση και διάχυση γνώσης, τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και υλοποίησης μελετών και ερευνών που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ το 1995 ως εκπαιδευτική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανελλαδικής εμβέλειας, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των εργοδοτών και εργαζομένων των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διά βίου μάθηση, την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση. Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, το οποίο διαθέτει σύγχρονες εκπαιδευτικές δομές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στη Λάρισα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο, αποτελεί πιστοποιημένο (από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ) εκπαιδευτικό κέντρο. 

Tο σεμινάριο

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρως σε επαγγελματίες που εμπλέκονται ή έχουν σκοπό να ασχοληθούν με το χώρο των Απολυμάνσεων. Σκοπός είναι τόσο η επικαιροποίηση βασικών γνώσεων για την εκτέλεση των αναφερόμενων εργασιών όσο και η εμβάθυνση σε ειδικά θέματα, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σήμερα, λόγω της πανδημίας COVID-19. 

Η ύλη του σεμιναρίου είναι χωρισμένη στις παρακάτω ενότητες και θα καλυφθεί σε 20 ώρες. 

(1) Αξιολόγηση κινδύνων χώρου απολύμανσης (Διάρκεια: 5 ώρες)
(2) Οργάνωση χώρου και κριτήρια επιτυχούς απολύμανσης (Διάρκεια: 5 ώρες)
(3) Δραστικές ουσίες και εφαρμογές έναντι SARS-COV-2 (Διάρκεια: 5 ώρες)
(4) Παρενέργειες και ασφαλή χρήση απολυμαντικών (Διάρκεια: 5 ώρες)

Το κάθε σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 20 ώρες. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται καθημερινές (Δευτέρα έως Παρασκευή), στο διάστημα 16:30-21:30. To κόστος είναι πενήντα ευρώ (50,00€) ανά συμμετέχοντα. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός  για την πραγματοποίηση κάθε σεμιναρίου είναι 16 άτομα. Σε κάθε τμήμα μπορούν να συμμετάσχουν έως 25 άτομα, ως εκ τούτου θα γίνουν αρκετοί κύκλοι, ανάλογα με τη συμμετοχή.  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και την καταβολή της συμμετοχής. Εφόσον ο καταρτιζόμενος παρακολουθήσει τουλάχιστον το 90% του σεμιναρίου, θα λάβει βεβαίωση παρακολούθησης.

Κύκλοι εκπαίδευσης

1ος κύκλος εκπαίδευσης (08/12/2020 -  21/12/2020)

2ος κύκλος εκπαίδευσης (26/01/2021 -  04/02/2021)

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο  Κων/νος Ντελέζος είναι πτυχιούχος  του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι Αθήνας.  Kάτοχος  Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών με τίτλο «Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας» της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Υποψήφιος Διδάκτορας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας και εκτελεί τη διδακτορική του διατριβή στο πεδίο των μικροβιακών φραγμών.

 

Το εκπαιδευτικό του  έργο είναι διαρκές και περιλαμβάνει θεματολογία της Δημόσιας Υγιεινής σε γενικό και ειδικό πλαίσιο. Από το 2010 έως σήμερα εργάζεται ως Λέκτορας Εφαρμογών στο τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα επί επταετία , ως σύμβουλος επιστημονικής τεκμηρίωσης

 

Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει 17 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές, 18 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά χωρίς κριτές, 35 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια –ημερίδες.  Έχει  33 εισηγήσεις σε Συνέδρια – Ημερίδες και 16 διαλέξεις σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

 

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τη μετάφραση βιβλίου «Αρχές Απολύμανσης, Αποστείρωσης, Αντισηψίας», και τη μετάφραση κεφαλαίου «Υγιεινή της Κατοικίας» εκδόσεων Παρισιάνου , εκπαιδευτικές σημειώσεις  με τίτλο «Eφαρμοσμένη Απολύμανση» για το θεωρητικό και  εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Απολύμανση - Αποστείρωση.» και «Οργάνωση μετρήσεων επιβλαβών εργασιακών παραγόντων» για το θεωρητικό και  εργαστηριακό   μέρος του   μαθήματος «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας». Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΟΠΠΕΠ, ΕΦΕΤ,ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, EKKΔΑ , Υπουργείου Εργασίας και ενταγμένος στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του ΕΟΠΠΕΠ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτικές Δράσεις του ΣΕΑΜΕ

Συμπλήρωσε τη φόρμα και εκπαιδεύσου με τους επαγγελματίες για ότι αφορά την Απεντόμωση, την Απολύμανση και τη Μυοκτονία

bottom of page