top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΣΕΑΜΕ

Ιδέες προς συζήτηση σχετικά με τη νομοθεσία

O ΣΕΑΜΕ στα πλαίσια των πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση του κλάδου έθεσε στις βασικές του προτεραιότητες και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας

Το ζήτημα αυτό με το πέρασμα του χρόνου έγινε επιτακτικό για 2 κυρίως λόγους

α. Όλες οι εταιρείες πέραν των 2 ατόμων για να μην είναι εκτεθειμένες απέναντι στο νόμο πρέπει είτε όλοι οι τεχνικοί τους να είναι αδειούχοι επιστήμονες είτε κάθε συνεργείο τους να επιβλέπεται από αδειούχο υπεύθυνο επιστήμονα

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό είναι αδύνατο να υποστηριχθεί πρακτικά και οικονομικά

β. Τα τελευταία έτη παρουσιάσθηκαν επανειλημμένα σοβαρά κρούσματα εργασιών ΑΜ που έθεσαν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία εξαιτίας μη τήρησης βασικών κανόνων ασφαλείας (από άγνοια η επιπολαιότητα) εκ μέρους του τεχνικού προσωπικού του κλάδου μας

Ο Σύνδεσμος μας συνέταξε σε πρώτο στάδιο ένα πλαίσιο κανόνων και προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας και λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου μας το οποίο αφού εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΣΕΑΜΕ υποβλήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επί του πλαισίου αυτού υπήρξε μια σειρά συζητήσεων που κατέληξαν σε μια διαβούλευση με την αρμόδια διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ τον Ιανουάριο του 2011

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικές μας προτάσεις δεν ήταν οι μόνες που είχαν υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση.

Μετά την ως άνω συνάντηση με την διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής και λαμβάνοντας υπόψη

· Την πραγματοποιηθείσα ανταλλαγή απόψεων και τους προσανατολισμούς του Υπουργείου για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας

· Την ισχύουσα νομοθεσία στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την λειτουργία του κλάδου μας

· Το γεγονός ότι οι εργασίες του κλάδου μας παράγουν κίνδυνο και θα πρέπει να διασφαλισθεί η προστασία της υγείας των πολιτών, της πανίδας και του ευρύτερου περιβάλλοντος

ο ΣΕΑΜΕ επεξεργάσθηκε ολοκληρωμένη πρόταση αλλαγής

του νομοθετικού πλαισίου - την οποία μετά την έγκριση της από το ΔΣ του Συνδέσμου - θέτει σε διαβούλευση στον ιστότοπο του Συνδέσμου με σκοπό να λάβει τη τελική της μορφή μετά από ψηφοφορία του συνόλου των μελών στην Γενική Συνέλευση του Απριλίου

1.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

2.ΑΔΕΙΕΣ

Να υπάρξουν τέσσερες κατηγορίες αδειών

α. ΒΑΣΙΚΗ:

Η άδεια αφορά εργασίες χαμηλού κινδύνου

Αναφέρεται σε εργασίες διαχείρισης εντόμων και τρωκτικών καθώς και πουλιών φιδιών μικρών άγριων ζώων σε κατοικίες, και λοιπούς επαγγελματικούς & εμπορικούς χώρους

β. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η άδεια θα αφορά εργασίες στις οποίες εμπλέκονται τρόφιμα , ζωοτροφές, φάρμακα και άλλα ευαίσθητα προϊόντα

Αναφέρεται σε εργασίες διαχείρισης εντόμων και τρωκτικών καθώς και πουλιών φιδιών μικρών άγριων ζώων σε βιομηχανίες τροφίμων, ζωοτροφών , φάρμακων, χώρους ενδιαίτησης , ξενοδοχεία , χώρους ενδιαίτησης πλοίων κλπ

γ. ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η άδεια θα αφορά εργασίες κατά την εφαρμογή των οποίων υπάρχουν επιπτώσεις στην δημόσια υγεία λόγω έκθεσης των πολιτών

Αναφέρεται σε εργασίες διαχείρισης εντόμων και τρωκτικών καθώς και πουλιών φιδιών μικρών άγριων ζώων σε

Νοσοκομεία, Σχολεία, Παιδικούς Σταθμούς, Ιδρύματα, Στρατώνες, Πάρκα, Αθλητικές Εγκαταστάσεις , Οικισμούς, Σταθμοί μεταφορικών μέσων

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης εργασίες που αφορούν την καταπολέμηση ζιζάνιων, βαμβακάδας, πυτιοκάμπης, καθώς και εργασίες καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας

δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΤΙΚΩΝ

Η άδεια θα αφορά εργασίες χρήσης υποκαπνιστικών

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ

α. Πτυχίο Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου ή Φαρμακοποιού Α.Ε.Ι. ή πτυχίο του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Α.Τ.Ε.Ι. ή του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι.

β. Πιστοποίηση του επιστήμονα σε προκαθορισμένη γνωστική ύλη

Για τους παλιούς επιστήμονες που έχουν ενασχόληση με τον κλάδο για περισσότερα από 2 χρόνια προϋπηρεσίας να εκδίδεται άμεσα άδεια με υποχρέωση πιστοποίησης σε ένα χρόνο από την έκδοση της αδείας

Καθορισμός γνωστικής ύλης

Από επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν ΕΦΕΤ, ΥΠΑΑΤ, Πανεπιστήμιο, ΣΕΑΜΕ, ΕΛΟΤ η άλλοι φορείς πιστοποίησης , εκπρόσωποι της βιομηχανίας τροφίμων και του τομέα υγείας.

Ο επιστήμονας θα έχει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην εταιρεία διαχείρισης παρασίτων

Μέτοχοι επιστήμονες: προϋπόθεση α) η μόνιμη απασχόληση τους ή β) η κατοχή μετοχών εταιρείας κατ’ ελάχιστο στο 20%.

Κάθε επιστήμονας εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις και εφόσον το επιθυμεί θα μπορεί να κατέχει μία η περισσότερες άδειες.

Όλες οι άδειες εκδίδονται στην εταιρεία διαχείρισης παρασίτων, επανεκδίδεται σε περίπτωση αποχώρησης επιστήμονα με 20% του τιμήματος , ανανεώνεται δε ανά 5 έτη

Κόστη αδειών: 300, 500, 500 , 750 ευρώ αντίστοιχα

4. ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η επαγγελματική στέγη πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά γραφείο, αποθήκη,

Προδιαγραφές χώρων

Γραφείο : WC ιδιωτικό η κοινόχρηστο

Αποθήκη : Διακριτός χώρος εκτός χώρων αμιγούς κατοικίας (όχι σε ορόφους πολυκατοικιών, ναι σε ισόγειο κατάστημα) επαρκώς αεριζόμενος με πυροπροστασία

ΑΣΦΑΛΕΙΑ : Αστικής / επαγγελματικής ευθύνης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία θα πιστοποιείται κατά το πρότυπο πιστοποίησης ISO9001 εντός 5 ετών από την ιδρυση της.

Για την αδεια τύπου Α η πιστοποίηση να είναι προαιρετική

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Επιστήμονας :

Ο επιστήμονας θα παρίσταται υποχρεωτικά στις εργασίες της άδειας Γ

Ο επιστήμονας φέρει αποκλειστική ευθύνη σε όλες τις περιπτώσεις για

εκπαίδευση και ασφάλεια του προσωπικούεπιλογή των σκευασμάτωνασφάλεια των εργασιώναποτελεσματικότητα εφαρμογής

Πιστοποιημένοι εργοδηγοί :

Οι πιστοποιημένοι εργοδηγοί θα λαμβάνουν πλήρη εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων στους τομείς

- Μέσα ατομικής Προστασίας

- Ασφαλή αποθήκευση & μεταφορά υλικών

- Διαχείριση συσκευασιών / υπολειμμάτων

- Βιολογικού κύκλου των παρασίτων καταπολέμησης

- Σκευάσματα , τρόποι χρήσης, δοσολογίες,

- Aντίδοτα, πρώτες βοήθειες

- Προστασία άγριας πανίδας, ωφέλιμων εντόμων, αρπακτικών

Οι πιστοποιημένοι τεχνικοί –εργοδηγοί θα μπορούν να διενεργούν αυτόνομα και χωρίς επίβλεψη υπευθύνου επιστήμονα εργασίες που καλύπτονται από τις άδειες Α και Β και Δ

Οι πιστοποιημένοι τεχνικοί –εργοδηγοί θα είναι συνυπευθυνοι για την ασφάλεια των εργασιών καθώς και την ασφάλεια του προσωπικού του οποίου ηγούνται

Κάθε πιστοποιημένος εργοδηγός θα μπορεί να καλύπτει μέχρι 5 τεχνικούς

Πιστοποιημένοι Τεχνικοί

Όλοι οι τεχνικοί θα λαμβάνουν βασική εκπαίδευση μέσω ημερήσιων σεμιναρίων στους τομείς

- Μέσα ατομικής Προστασίας

- Ασφαλή αποθήκευση & μεταφορά υλικών

- Διαχείριση συσκευασιών / υπολειμμάτων

- Βιολογικού κύκλου των παρασίτων καταπολέμησης

- Σκευάσματα , τρόποι χρήσης, δοσολογίες,

- Aντίδοτα, πρώτες βοήθειες

- Προστασία άγριας πανίδας, ωφέλιμων εντόμων, αρπακτικών

Οι εκπαιδευμένοι τεχνικοί θα μπορούν να διενεργούν αυτόνομα και χωρίς επίβλεψη εργασίες που καλύπτονται μόνο από τη βασική άδεια Α

Όλες οι πιστοποιήσεις θα ανανεώνονται ανά 5 έτη για να επιβεβαιώνεται η ενημέρωση των δικαιούχων στα νέα δεδομένα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα σεμινάρια θα διενεργούνται από εγκεκριμμένους εκπαιδευτές

Προτείνουμε την δημιουργία μητρώου εγκεκριμένων εκπαιδευτών:

όσα φυσικά πρόσωπα επιθυμούν να διδάξουν την καθορισμένη διδακτική ύλη θα πρέπει να ενταχθούν στο εν λόγω μητρώο.

Για την ένταξη απαιτείται η αποστολή βιογραφικού στην επιτροπή καθορισμού της γνωστικής ύλης. Η επιτροπή θα αποφασίσει για την ένταξη ή μη κάθε υποψήφιου και θα δέχεται βιογραφικά επί 6 μήνες μετά την δημιουργία της. Το μητρώο θα ανοίγει για νέες αιτήσεις κάθε 5 χρόνια.

Διοργάνωση σεμιναρίων γνωστικής ύλης θα μπορεί να οργανώσει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αρκεί να χρησιμοποιήσει 2 εγκεκριμένους εισηγητές.

Κάθε σεμινάριο θα ακολουθείται από εξετάσεις. Ως θέματα εξετάσεων θα υπάρχουν 5 προκαθορισμένα τεστ πολλαπλής επιλογής, τα οποία θα δημιουργήσει η επιτροπή μαζί με την γνωστική ύλη.

Τα θέματα των εξετάσεων θα επιλέγονται από 2ο εγκεκριμένο εισηγητή, διαφορετικό από εκείνον που έκανε την εκπαίδευση.

Τα γραπτά θα εξετάζονται από τον 2ο εγκεκριμένο εκπαιδευτή και τα αποτελέσματα αλλά και τα γραπτά θα κατατίθενται στον ΣΕΑΜΕ.

Κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο θα ανακοινώνεται στον ΣΕΑΜΕ κατ ελάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του.

Ο εγκεκριμένος εισηγητής που θα διενεργεί τις εξετάσεις δεν θα μπορεί να αξιολογήσει γραπτά ατόμων που εργάζονται στον ίδιο φορέα με εκείνον.

Point System: Κάθε πόντος είναι μία ημέρα εκπαίδευσης.

Για την απόκτηση μιας άδειας θα απαιτούνται 5 πόντοι από σεμινάρια που αφορούν την σχετική άδεια.

Για την ανανέωση μιας άδειας απαιτείται η συγκέντρωση 5 πόντων σε διάρκεια 5 ετών (όση και η διάρκεια της άδειας). Οι πόντοι συγκεντρώνονται μόνο από σεμινάρια που αφορούν την εν λόγω άδεια.

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για όλες τις εργασίες θα εκδίδεται πιστοποιητικό με τίτλο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στο οποίο θα αναφέρονται

Χώροι και χρόνος εφαρμογής εργασιών , χρησιμοποιηθέντα σκευάσματα, δόση εφαρμογής, αντίδοτα, μέτρα προφύλαξης και προστασίας

7. ΡΟΛΟΣ ΣΕΑΜΕ

Ο ΣΕΑΜΕ να αναλάβει ρόλο συμβούλου και αρωγού της πολιτείας στα ζητήματα του κλάδου

8. ΕΛΕΓΧΟΙ

Θα διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι από το Υπουργείο για την εφαρμογή της Νομοθεσίας Ο ΣΕΑΜΕ μπορεί να διενεργεί ετήσιο έλεγχο αδειών, διοργάνωση σεμιναρίων , συμμετοχή στον καθορισμό της διδακτέας ύλης κλπ

留言


留言功能已關閉。
bottom of page