• ΣΕΑΜΕ

Διάθεση εξοπλισμού


Ο ΣΕΑΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ :